Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 12 : 359
Năm 2022 : 2.393
 • Hoàng Thị Ánh Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UV BCH Công đoàn, TTCM 2+3
  • Điện thoại:
   0372489982
  • Email:
   hoangthianhhongthtbl@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thu Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UV BCH Công đoàn, TTCM tổ KHXH
  • Điện thoại:
   0984928268
  • Email:
   huongc2tbl@gmail.com
 • Hà Thị Yến Nhi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCM khối 1, Phó Chủ tịch Công đoàn
  • Điện thoại:
   0379818477
  • Email:
   nhithtbl@gmail.com
 • Ngô Văn Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn
  • Điện thoại:
   0917791442
  • Email:
   thanhdungvc@gmail.com
Video Clip
Văn bản mới