Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 12 : 359
Năm 2022 : 2.393
 • Hoàng Thị Ánh Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UV BCH Công đoàn, TTCM 2+3
  • Điện thoại:
   0372489982
  • Email:
   hoangthianhhongthtbl@gmail.com
 • Phí Thị Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCM tổ KHTN
  • Điện thoại:
   0828575909
  • Email:
   phithao78@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thu Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UV BCH Công đoàn, TTCM tổ KHXH
  • Điện thoại:
   0984928268
  • Email:
   huongc2tbl@gmail.com
 • Dương Trung Kiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCM khối 4+5
  • Điện thoại:
   0975542705
  • Email:
   duongtrungkien2012@gmail.com
 • Hà Thị Yến Nhi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCM khối 1, Phó Chủ tịch Công đoàn
  • Điện thoại:
   0379818477
  • Email:
   nhithtbl@gmail.com
 • Bùi Cao Thông
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TPCM, Thư ký HĐT, UV BCH Chi đoàn
  • Điện thoại:
   0787437579
  • Email:
   buicaothong@gmail.com
Video Clip
Văn bản mới