Liên hệ trực tiếp:

Trường TH&THCS Thượng Bằng La

Huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
ybi-vanchan-th-thcsthuongbangla@edu.viettel.vn